Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономикатаТръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на
бенефициент "Виком" ЕООД , с предмет: "ЗАКУПУВАНЕ/ДОСТАВКА НА 1 БРОЙ ФАЙБЪР ЛАЗЕР".

Срок за подаване на оферти – 05.05.2016 г.

Допълнителна информация

Валидна до: Четвъртък, 05 май 2016
Възложител: "Виком" ЕООД

Сваляне на прикачените файлове: Документация